Vzdálená pomoc je služba, která nám umožňuje připojit se na váš počítač a poskytnout vám poradenství nebo servisní zásah na dálku, rychle a efektivně.

Služba může být zpoplatněna dle platného ceníku.


Naše firma využívá software TeamViewer, pro připojení ke vzdálenému počítači.

TeamViewer vygeneruje ID,

to nahlásíte technikovi.

Pozor! Nikdy nesdělujte ID nedůvěryhodné osobě.